دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامیتاریخچه:

اسناد خزانه اسلامی برای اولین بار در قانون بودجه سال 1392 کل کشور لحاظ گردید لیکن اجرایی نشد. با عنایت به مفاد بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام ، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اولین مرحله از اسناد خزانه اسلامی در تاریخ 8 مهرماه 1394 در حجم 400 هزار ورقه (40 میلیارد تومان) با تاریخ سررسید 24 اسفند ماه 1394 در فرابورس ایران منتشر گردید و به مبلغ 900،500 ریال کشف قیمت شد. البته به تدریج به دارندگان این اوراق اضافه و در تاریخ سررسید به مبلغ بالغ بر 5،867،665 میلیون ریال به دارندگان اوراق پرداخت گردید. اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت سابقه تاریخی نداشته و برای اولین بار در قانون بودجه سالجاری مورد استفاده قرار گرفته است.


دانلود فایل

 

کلمات کلیدی:

 

 اسناد خزانه اسلامی - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم  در سال 1396 دولت مجاز است، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت را با سر رسید تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت اسناد خزانه اسلامی - طرح های عمرانی دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های ملی آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی. 3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های

اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که پاورپوینت اسناد خزانه اسلامي سال 1395 - دانلود رایگان دانلود رایگان پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی سال 1395 اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجاناﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺰاﻧﻪ. ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻮدﺟﻪ اي. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. 1. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﻨﺪ ﻫـ و ز ﺗﺒﺼﺮه. 5. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ. ﺳﺎل. 1396. -. ﻣﺎده. و1. 2. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـ. ﺪ. رﻗﺎﺑـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ و ارﺗﻘـﺎي ﻧﻈـﺎم فایل word پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی دانلود بخشی از متن فایل word پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی : اسناد خزانه، در زمره . پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی فرمهای اسناد خزانه اسلامی دستورالعمل اسناد خزانه اسلامی آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی 96 آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی 97 سود اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه بند و انواع اسناد خزانه فرم های اسناد خزانه اسلامیپاورپوینت اسناد خزانه اسلامی پاورپوینت


دانلود فایل خزانه ,اسناد ,اسلامی ,پاورپوینت ,دانلود ,بودجه ,اسناد خزانه ,خزانه اسلامی ,پاورپوینت اسناد ,قانون بودجه ,نامه اجرایی ,اسناد خزانه اسلامی ,پاورپ منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آرشا ویدیو
Clash shop ماینکرافت ام اثرات مخرب فضای مجازی بهای سکه در جهان U Code پایگاه جامع مهارت های زندگی iimusicii ارزان سرا آفرشاپ فروشگاه هسویاوم